บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา

View : 526

บทสวดมนต์

กรวดน้ำอิมินา


(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ    คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                   อุปัชฌายา คุณุตตะรา

                                     อาจริยูปะการา จะ          มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)

             สุริโย จันทิมา ราชา    คุณะวันตา นะราปิ จะ

            พรัหมะมารา จะ อินทา จะ  โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ   มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ    ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ    ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ

 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิสเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ  ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา  ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ  ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา     สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง    กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาธิปะ วะโร นาโถ  ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ  สังโฆ นาโถ ตะโร มะมัง

เต โสตตะมานุภาเวนะ   มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

ที่มา : dhammajak
โพสเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา  
แบ่งปัน Bookmark and Share


  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   PA4qF


บทสวดมนต์
คาถาสาริกาลิ้นทอง เป็นคาถาต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถารอด เป็นคาถาเพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน
คาถาคนนิยม ใช้เมื่อต้องพบเจอผู้คน
คาถาการเจรจา ใช้เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญ
คาถา เดินทางไกลใช้เวลามีการเดินทางที่ไกลๆ
คาถา นี้ใช้สำหรับคนท้องเพื่อให้คลอดลูกง่าย
คาถา นี้เป็นคาถาสำหรับค้าขายเพื่อให่ร่ำรวย
คาถา หาคู้แท้ เมื่...
คาถา หาคู้แท้ เมื่อปฏิบัติแล้วเขาว่าจะเจอคู้แท้
คาถาแก้อาคม เป็นคาถาแก้การโดนของ
คาถาแก้ศัตรู เป็นคาถาให้รอดพ้นจากคนปองร้าย
คาถามัดใจ เป็นคาถาที่ทำให้คนรักคิดถึง
คาถามนต์รัก เป็นคาถาที่ทำให้อีกฝ่ายรักเรา